Giải Pháp Dành Cho Nhà Phân Phối

Giải pháp cho nhà phân phối

29/07/2015 | 11:12 - Lượt xem: 987 GIẢI PHÁP CHO NHÀ PHÂN PHỐI NHÔM KÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAMBA - Chính sách bán hàng đặc biệt dành cho trung tâm phân phối. - Hỗ trợ vận chuyển (tùy trường hợp) - Hỗ trợ hệ thống thông tin sản phẩm, tờ rơi, brochure sản phẩm, sản phẩm mẫu, catalogue tấm trang trí... - Hỗ trợ đào tạo kiến thức sản phẩm, đào tạo tay nghề thợ thi công ... - Hỗ trợ thông tin dự án, tham gia đấu thầu dự án